0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

יהלום שלושת הרגלים 3 נקודות קראט, אור אליהו

חגי ישראל הם מקור עצום לשאיפת דעת ורוח מתורת ישראל וההסטוריה של העם היהודי. מתנת היהלום כמקור של אור וגאוניות התורה, לספר את כל התורה במשפט אחד קצר
אלוהים יהלום אליהו 
Color G-H Clarity VS Premium Light Performance 

יהלום יפהפה זה הינו מתנת יהלום מיוחדת וראשונה מסוגה בעולם

בסך הכל בסדרה זו 1000 יהלומים בברכתו המיוחדת של הרב קנייבסקי