0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

יהלום "חי" 18 נקודות קראט

סדרת היהלומים בגודל 18 נקודות מוקדשת באופן מיוחד לנערים ונערות המשנים קידומת בחייהם ומקבלים "חי" שנים. היהלום הזה מוקדש לנער, נערה שהפכו לבוגרים, יש וגם מתגייבים לצבא, מתחתנים, נפרדים מהבית. זה יהלום שמוקדש עבור האהובים שלנו

Color G-H Clarity VS Premium Light Performance 

יהלום יפהפה זה הינו מתנת יהלום מיוחדת וראשונה מסוגה בעולם

בסך הכל בסדרה זו 1000 יהלומים בברכתו המיוחדת של הרב קנייבסקי.