Cube Formations Ltd

0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

"מתנת יהלום ברית "מילה

להעניק ליקירים לנו מתנת יהלום ברכת הבית מכניס אור נצחי לתוך הבית ולתוך הלבבות. הקשר הרגשי בין מעניק המתנה ומקבל המתנה. האור הניצב בין שניהם. הופך את מתנת היהלום למשהו נצחי שאין הזמן יכול לו.

"שני דברים בולטים האדם הוא עזר כנגדו הראשון הוא "יהלם" השני היא "מילה 

ניתן לרכוש מתנה זו בשלושה גדלים שונים של יהלומים

Diamond Size