Cube Formations Ltd

0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

מתנת יהלום 18 נקודות קראט מהדורת הרב קנייבסקי

סדרת היהלומים בגודל 18 נקודות מוקדשת באופן מיוחד לנערים ונערות המשנים קידומת בחייהם ומקבלים "חי" שנים. היהלום הזה מוקדש לנער, נערה שהפכו לבוגרים, יש וגם מתגייבים לצבא, מתחתנים, נפרדים מהבית. זה יהלום שמוקדש עבור האהובים שלנו

Color G-H Clarity VS Premium Light Performance 

יהלום יפהפה זה הינו מתנת יהלום מיוחדת וראשונה מסוגה בעולם

בסדרה זו 100 יהלומים מהמיזם שבורך על ידי הרב חיים קנייבסקי זצ"ל