0

Your Cart is Empty

ברכת הדרך בביתו של הרב קנייבסקי

נר שמיני של חנוכה תשפ"א 

התכנסנו בבית הרב קנייבסקי לברכה הראשונה מסוגה על יהלומים בעולם. לא ידענו למה לצפות, התמונות מדברות בעד עצמן.