Cube Formations Ltd

0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

מתנת יהלום 12 נקודות קראט מהדורת הרב קנייבסקי

סדרת היהלומים בגודל 12 נקודות מוקדשת באופן מיוחד לטובת גיל הבת מצווה. אנו מאמינים כי ברכת הילדה ביהלום 12 נקודות יש בו להוות רגע מכונן בחייה ומעפיל בסגולתו על הצורך להמתין עד האירוסין בשביל היהלום הראשון. זה מההורים. 

Color G-H Clarity VS Premium Light Performance 

יהלום יפהפה זה הינו מתנת יהלום מיוחדת וראשונה מסוגה בעולם

בסדרה זו 100 יהלומים מהמיזם שבורך על ידי הרב חיים קנייבסקי זצ"ל