Cube Formations Ltd

0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

מתנת יהלום יום הולדת

בעינינו, יהלום הוא פשוט מתנה נצחית שעתיד לכבוש לבבות רבים. למי  שתעניקו את המתנה הייחודית הזו, בין שהוא כבר שבע מתנות ובין שזו לו מתנה ראשונית, המתנה שלכם תחזיק בידיו לנצח. 

ניתן לרכוש עיצוב זה בשלושה גדלים שונים של יהלום

Diamond Size