Cube Formations Ltd

0

Your Cart is Empty

Blessedinisrael

מתנת יהלום לכל אירוע

כל אדם שיקבל מכם מתנת יהלום, עתיד לשמור את המתנה לנצח וגם את זיכרון מערכת היחסים ביניכם. אין יותר מושלם ממתנת יהלום. 

ניתן לרכוש בגדלים שונים

 

Diamond Size